Kako se današnja deca snalaze sa starim zanatima


U sklopu programa „MUZEJI ZA 10“, u ateljeu Kulturne stanice Mlin održane su likovno-edukatvne radionice „Stari zanati za 21. vek“ za decu uzrasta od 6 do 12 godina.

Programu „Stari zanati za 21. vek“ prethodilo je mentorsko vođenje i obilazak izložbe dečijih likovnih radova na temu „Stari zanati“ koja je realizovana u saradnji Kulturne stanice Mlin i Centra za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine.

Kroz radionicu tkanja, koju je vodila likovna pedagoškinja Biljana Balog, deca su usvojila jednostavnu tehniku tkanja, otkrila sve lepeote stvaralačkog procesa i shvatila ulogu i značaj zanata.

Deci nedostaje manuelni rad i angažovanje prstića, jer kada su prsti zaposleni pažnja je usmerena na proces izade, mozak u tom momentu radi i razvija se, a njegovim razvojem i druge se oblasti lakše usvajaju. Neposrednim radom razvijaju se određene veštine i sposobnosti da opažaju i likovno se izražavaju koristeći najrazličitije materijale, likovne elemente i principe komponovanja“, kaže Biljana Balog i dodaje:

Jedna nit prediva postaje linija. Gusto složenim redovima dobija se površina i boja; tekstura – uplitanjem i kombinovanjem različitih debljina vune kao i razmacima; prostor – popunjavanjem ili prazninama… U zavisnosti od izbora boja i njihove kombinacije dobija se kontrastno, harmonično ili delo sa nekim dominirajućim elementom, dok sve vreme rada deca zapravo koriste repeticiju, jer je tkanje proces ponavljanja.

 

Foto: Uroš Dožić