Како изгледа када деца направе календар Новог Сада


Радионице за децу и омладину „Календар града – Деца Граду Новом Саду“ реализоване су крајем децембра у Културној станици Млин, у сарадњи са Центром за ликовно васпитање деце и омладине Војводине.

Свако дете одабрало је месец у години који жели ликовно да представи, инспирисани сликама града као што су: Фрушка гора, Спенс, Дунавски парк, новосадски мостови итд.

Крајњи резултат њиховог рада можете погледати у наставку:

Циљ програма „Календар града – Деца Граду Новом Саду“ јесте едукација деце и омладине, али и развој дечјег ликовног стваралаштва. Кроз овакве програме деца али и њихови родитељи/старатељи се повезују са институцијама културе, стичу навику одласка у галерије, музеје, и уопште институције културе и постају потенционални конзументи културе и уметности. Истражујићи и играјући се различитим материјалима, деца добијају покретачку снагу, која их заокупља и ангажује њихове интелектуалне, емотивне и ликовне потенцијале. Рад у групи учи их одговрности, избору, сарадњи и изграђивању критеријума.

Спроведене графичке технике подстичу развијање мисаоних, истраживачких и експерименталних функција код детета. Употребом различитих материјала и ликовних елемената развијају перцепцију, машту и креативно мишљење. Одступа се од шаблонског приступа проблему, развијају се моторичке и графомоторичке способности. Такође, деца су усвојила нове термине као што су: графика, штампа, мултиоригинал, линорез, картон штампа, монотипија, визуелна комуникација, пиктограми, симболи, итд.