Kako izgleda kada deca naprave kalendar Novog Sada


Radionice za decu i omladinu „Kalendar grada – Deca Gradu Novom Sadu“ realizovane su krajem decembra u Kulturnoj stanici Mlin, u saradnji sa Centrom za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine.

Svako dete odabralo je mesec u godini koji želi likovno da predstavi, inspirisani slikama grada kao što su: Fruška gora, Spens, Dunavski park, novosadski mostovi itd.

Krajnji rezultat njihovog rada možete pogledati u nastavku:

Cilj programa „Kalendar grada – Deca Gradu Novom Sadu“ jeste edukacija dece i omladine, ali i razvoj dečjeg likovnog stvaralaštva. Kroz ovakve programe deca ali i njihovi roditelji/staratelji se povezuju sa institucijama kulture, stiču naviku odlaska u galerije, muzeje, i uopšte institucije kulture i postaju potencionalni konzumenti kulture i umetnosti. Istražujići i igrajući se različitim materijalima, deca dobijaju pokretačku snagu, koja ih zaokuplja i angažuje njihove intelektualne, emotivne i likovne potencijale. Rad u grupi uči ih odgovrnosti, izboru, saradnji i izgrađivanju kriterijuma.

Sprovedene grafičke tehnike podstiču razvijanje misaonih, istraživačkih i eksperimentalnih funkcija kod deteta. Upotrebom različitih materijala i likovnih elemenata razvijaju percepciju, maštu i kreativno mišljenje. Odstupa se od šablonskog pristupa problemu, razvijaju se motoričke i grafomotoričke sposobnosti. Takođe, deca su usvojila nove termine kao što su: grafika, štampa, multioriginal, linorez, karton štampa, monotipija, vizuelna komunikacija, piktogrami, simboli, itd.