Projekat „Podrška roditeljstvu“


U sklopu programa Kultura od A do Š, odnosno projekata „Razigrani četvrtak“ i „Podrška roditeljstvu“ Novosadski dečiji kulturni centar (Kultutna stanica Mlin) u oktobru mesecu organizovao je dve radionice namenjene deci i roditeljima/starateljima.

„Razigrani četvrtak“ je jedna od mlađih aktivnosti Novosadskog dečijeg kulturnog centra koji su realizovani svakog poslednjeg četvrtka u mesecu, sa različitim programima koji objedinjuju neformalno kulturno obrazovanje dece i mladih.

Projekat „Podrška roditeljstvu“ imao je za cilj da mala deca i njihovi najbliži odrasli srodnici: mame, tate, bake, deke, tetke, stričevi ili ujaci, zajedno provedu kvalitetno i kreativno vreme, nauče nove veštine koje će moći kasnije da primene i kod kuće, kao i da steknu nove prijatelje sa kojima mogu da razvijaju maštu.

Na prvoj radionici pod nazivom „Jesenje tradicionalne lutke“ deca su imala priliku da se upoznaju sa ulogom i značajem lutke u odrastanju dece i mogućnostima prirodnih materijala, dok su na drugoj radionici „Seckalice za seke i bate uz pomoć mame i tate“ učili o papirnom modelarstvu.

Vođa 1. radionice: Jelena Starčević, specijalistkinja, vaspitačica i ilustratorkinja
Vođa 2. radionice: Jelena Dopuđ, urednica časopisa „Neven“ i novinarka