Pregled prostorija

MLIN

Šta?

Dečiji programi, izložbe, kreativne i edukativne radionice, filmske projekcije, dramski programi, likovno-umetnički programi.

Gde?

U Kulturnoj stanici Mlin, na raspolaganju su vam sala sa binom, atelje, galerija, učionica i multifunkcionalna sportska sala. Pet prostorija pogoduje događajima različitog tipa i obima.

Sala sa binom

Atelje

Galerija

Učionica

Multifunkcionalna sportska sala

Kako?

Kontaktirajte nas.

Rezervisi