Ljubica Tankosić: Kroz projekat „Reciklirana skulptura“ deca uče da brinu o okolini


Od malih nogu, vrlo je važno da deca nauče da brinu o svetu i svojoj okolini. Učeći o zaštiti životne sredine, oni stvaraju dobre navike i čuvaju svoju planetu. Ukoliko se još i likovnost uveže sa ekologijom, najmlađi kreativci grade vrednosti, nova znanja ali i razvijaju maštu. Projekat „Reciklirana skulptura“ Centra za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine, upravo ima za cilj to – edukacija dece na ekološkom i likovnom planu.

Prema rečima Ljubice Tankosić, kroz ovaj program i tri radionice, planirano je da se deca upoznaju sa pojmom i značajem reciklaže, i njenom daljom upotrebom putem skulpturalnog oblikovanja.

Deca će biti u prilici da kroz likovnost i praktičan rad, dobiju određena saznanja vezana za mogućnosti recikliranja, odnosno kako se različitim “otpadnim” i već upotrebljenim materijalima može dati „novi život”. Prvi radioničarski dan, rezervisan je za međusobno upoznavanje polaznika kao i upoznavanje sa terminima, materijalima i tehnikama, nakon čega će uslediti praktičan rad na oblikovanju skulptura i reljefa. U drugom danu, planira se eksperimentisanje i igra sa različitim materijalima, teksturama i oblicima. Treći, završni dan, planiran je za završavanje i oslikavanje skulptura“, objašnjava Ljubica Tankosić.

Takođe, deca će naučiti i šta je to oblikovanje u prostoru, šta je reljef, mobil, stabil. Upoznaće se sa radom poznatih umetnika koji su se bavili skulpturalnim oblikovanjem, ali i sa različitim materijalima, koristeći različite kartone, novine, kanape, boje.

Upotrebom različitih materijala i likovnih elemenata deca razvijaju percepciju, maštu i kreativno mišljenje. Odstupa se od šablonskog pristupa problemu, razvijaju se motoričke i grafomotoričke sposobnosti. Rad u gupi razvija kod dece timski duh, pronalaženje zajdničkog rešenja, razvijaju komunikaciju, toleranciju, dogovor, nadograđuju ideje, razvijaju maštu, dok rad na skulpturi većeg formata ima za cilj i povećano kretanje deteta u prostoru. Istražujući i igrajući se različitim materijalima deca dobijaju pokretačku snagu, koja ih zaokuplja i angažuje njihove intelektualne, emotivne, i likovne potencijale, dok ih rad u grupi uči odgovornosti, izboru, saradnji i izgrađivanju kriterijuma“, napominje Ljubica i dodaje:

Ovaj program jeste umetnička aktivnost dece i omladine, ali sa širim planom delovanja. Želimo da kod dece, kroz igru razvijemo osećaj za lepo, da dobiju nova znanja, vrednosti i veštine, da se povežu sa institucijama kulture i da se u njima osećaju prijatno, ali i da kod njih što više podstičemo maštu koja će im biti ključna u iznalaženju različitih problema sa kojima se budu tokom života susretali.

Krajnji rezultat radionice je realizacija skulpture sa završnom izložbom, 8. septembra od 18:30 sati, u Kulturnoj stanici Mlin. Projekat „Reciklirana skulptura“ jedan je od 42 projekta koji su dobili sredstva na Javnom konkursu lokalnim umetnicima i udruženjima, u okviru projekta „Umetnici. Sad!“ koji ima za cilj jačanje lokalne kulturne scene, podizanje njenih kapaciteta kroz mrežu kulturnih stanica, decentralizacija kulture i razvoj publike.