Interaktivne muzičke radionice za decu pospešuju razvoj muzičkih veština


Interaktivne muzičke radionice za decu, zamišljene kao muzičke sesije na kojima je predviđeno da se deca uzrasta od tri do 11 godina upoznaju sa specijalnim muzičkim instrumentima i aktivno uključe u kreiranje muzike, biće realizovane 22. i 23. septembra, u Kulturnoj stanici Mlin.

Prvog dana, u utorak, radionice će biti organizovane u dva termina od 10 do 12 sati i od 12 do 14 časova, dok će sutradan, u sredu, biti u jednom terminu od 10 do 12 sati.

Deca se kroz igru upoznaju sa zvukovima raznih instrumenata i melodijama poznatih kompozicija i imaju priliku da uživo osete zadovoljstvo stvaranja zvuka i upoznaju se sa procesom kreacije muzičkih dela. Atraktivna interaktivna priroda instrumenata omogućava blizak susret dece sa muzikom i pospešivanje razvoja muzičkih veština koji mogu rezultirati jačanjem interesovanja za bavljenje muzikom i umetnošću generalno, što i jeste i primaran cilj radionice.

U radu se koriste sledeći instrumenti:

SOUNDBEAM je muzički sistem baziran na upotrebi ultrazvučnih talasa koji se putem senzora transponuju kroz prostor i čijim se prekidanjem stvara zvuk. Može se programirati i koristiti kao klasičan sintisajzer instrument.

BEAMZ je muzički sistem baziran na upotrebi laserskih zraka koji se putem senzora transponuju kroz prostor i čijim se prekidanjem stvara zvuk. Može se programirati i koristiti kao klasičan sintisajzer instrument.

MAKEY MAKEY je interaktivna digitalna platforma za programiranje koja omogućava kreiranje atraktivnih igrica i zvukova uz pomoć voća i raznih drugih predmeta.

Interaktivne muzičke radionice za decu, projekat su muzičara Žarka Sebića, koji već godinama u SOŠO „Milan Petrović“ organizuje i vodi muzičke radionice sa specijalnim muzičkim uređajima, namenjene osobama sa invaliditetom i deci sa smetnjama u razvoju. Radionice će zajedno sa Žarkom voditi i Renata Koler.

Ovaj projekat jedan je od 42 projekta koji su dobili sredstva na Javnom konkursu lokalnim umetnicima i udruženjima, u okviru projekta „Umetnici. Sad!“ koji ima za cilj jačanje lokalne kulturne scene, podizanje njenih kapaciteta kroz mrežu kulturnih stanica