Radionice o filmu i izradi video-igara


Prateći trendove i interesovanje dece i mladih nastavljamo tradiciju filmskih radionica na Raspustilištu kroz cilkus od tri radionice o filmu i izradi video-igara.

Poslednjih nekoliko godina u izradi filmova se koristi sve više alata koji se koriste i za izradu video igara. Kroz tri radionice koje će se realizovati na ovu temu zainteresovani učesnici će imati priliku da se upoznaju sa tehnikama izrade filma i video igara uz zanimljiva predavanja i praktične primere.

Kreator i realizator radionica je reditelj Marko Kaćanski koji više od 20 godina usavršava tehnike izrade specijalnih efekata za film. Sve će to biti uvod u naredne radionice o video-igrama koje se planiraju uskoro. Radionice su namenjene deci starijoj od 12 godina.

Datumi realizacije radionica su 23, 25. i 29. decembar u 13.30 časova.

Radionice će se realizovati online putem Zoom platforme. Prijave za učešće na radionicama su obavezne.

Možete se se prijaviti putem mejla minotaurproduction@gmail.com. Rok za prijavu na dan održavanja radionice do 13 sati.